TİYADER (TURİSTİK İŞLETME YÖNETİCİLERİ, PERSONELİ VE AVRUPA BİRLİĞİ TURİZM PERSONELİ İLE İLİŞKİLER DERNEĞİ) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

TİYADER OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

TİYADER (TURİSTİK İŞLETME YÖNETİCİLERİ, PERSONELİ VE AVRUPA BİRLİĞİ TURİZM PERSONELİ İLE İLİŞKİLER DERNEĞİ) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

DUYURU

Yönetim kurulu üyeleri başkanlığında 30/03/2016 tarihinde saat 14:00’te  TİYADER  merkezinde dernek üyelerinin katılımı ile aşağıdaki karar alınmıştır.

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 17/04/2016 tarihinde saat 14:00’te dernek merkezinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 24/04/2016 tarihinde aynı gündemle ve aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine,

 

Genel kurul gündemi

  1. Açılış ve yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  3. Dernek tüzüğünün görüşülmesi
  4. Divan seçimi
  5. Yönetim kurulu, denetleme kurulu asil ve yedek üyelerinin seçiminin yapılması
  6. İyi niyet ve temenniler
  7. Kapanış

Oy birliği ile karar verilmiştir.