ÇANAKKALE ŞUBESİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

ÇANAKKALE ŞUBESİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

ULUSLARARASI TURİZM EĞİTİMCİLERİ VE PROFESYONELLERİ DERNEĞİ ÇANAKKALE ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

Yönetim Kurulumuzun13/10/2016 tarihinde saat 14:00’te  TİYADER Çanakkale şubesi merkezinde gerçekleştirilen toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır.

TİYADER Genel Merkez Yönetim Kurulunun aldığı 30.09.2016 tarihli ve 124 sayılı karar gereği TİYADER Çanakkale Şubesinin feshedilmesi ile ilgili aşağıdaki gündemle TİYADER Çanakkale şubesi merkezinde03/11/2016 tarihinde saat 14:00’te Olağanüstü olarak genel kurul toplantısı yapılmasına, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirdeolağanüstü genel kurulunaynı yer ve saatte aynı gündemle 10/11/2016 tarihinde yapılmasına ve derneğin feshine karar verilmesi durumunda, genel kurula ait fesih evraklarının  (30) gün içerisinde Mülki Amirliğe sunulmasına, Tasfiye işlemlerinin 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği gereğince oluşturulacak tasfiye komisyonunca 3 ay içerisinde tamamlanmasına oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

 

Genel kurul gündemi

1- Açılış ve Yoklama

2- Divan Heyeti Teşkili

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

4- Yönetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası

5- Denetleme Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü

6- Derneğin Feshedilmesinin görüşülmesi, genel kurulca karara bağlanması,

Tasfiye Kurulu oluşturulması

7- Dilek ve temenniler

8- Kapanış