TİYADER (ULUSLARARASI TURİZM EĞİTİMCİLERİ VE PROFESYONELLERİ DERNEĞİ) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

TİYADER OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

TİYADER (ULUSLARARASI TURİZM EĞİTİMCİLERİ VE PROFESYONELLERİ DERNEĞİ) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

DUYURU

Yönetim kurulu üyeleri başkanlığında 01/02/2017 tarihinde saat 14:00’te  TİYADER  merkezinde dernek üyelerinin katılımı ile aşağıdaki karar alınmıştır.

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 18/02/2017 tarihinde saat 14:00’te dernek merkezinde aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 25/02/2017 tarihinde aynı gündemle ve aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine,

 

Genel kurul gündemi

  1. Açılış ve yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  3. Dernek tüzüğünün görüşülmesi
  4. Derneğin genel merkezini kapatma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hakkında görüşülmesi
  5. Derneğin şubelerinin açma ve kapatma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hakkında görüşülmesi
  6. İyi niyet ve temenniler
  7. Kapanış

Oy birliği ile karar verilmiştir.