BALIKESİR ŞUBESİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

BALIKESİR ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

ULUSLARARASI TURİZM EĞİTİMCİLERİ VE PROFESYONELLERİ DERNEĞİ BALIKESİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

DUYURU

Kurucu yönetim kurulu üyeleri başkanlığında 03/03/2017 tarihinde saat 14:00’da TİYADER Balıkesir şube merkezinde dernek üyelerinin katılımı ile aşağıdaki karar alınmıştır.

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 21/03/2017 tarihinde saat 14:00’da aşağıdaki gündeme göre, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 31/03/2017 tarihinde aynı gündemle ve aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine,

 

Genel kurul gündemi

  1. Açılış ve yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  3. Divan seçimi
  4. Derneğin Feshedilmesinin görüşülmesi, genel kurulca karara bağlanması, Tasfiye Kurulu oluşturulması (üç üye)
  5. Dilek ve temenniler
  6. Kapanış

Oy birliği ile karar verilmiştir.