misyonTİYADER’in misyonu;

Turizm sektöründe “ortak aklı” egemen kılarak, Türkiye’yi turist sayısında ve turizm gelirinde dünyada lider ülke yapmaktır.

Bu misyona giden yolda TİYADER;

1- Ahilik kültürümüze dayalı olarak, turizmde paydaşları bir araya getiren ÇATI KANUN olarak bilinen “Ulusal Destinasyon Yönetim Teşkilatı Kanun”  taslağını ortak akıl ile şekillendirmek ve çıkartılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak,

2- Bu kanunla Turizm yatırımcılarımızın belirsizlik ortamında haksız rekabet uygulamalarıyla zarara uğratılmasını engellemek,

3- 3 milyona yakın turizm çalışanının “iş” statüsü konumundaki faaliyetlerini bu kanunla “meslek” statüsüne kavuşturmak ve temsil edildikleri birliklerine kavuşturmak,

4- Sektörde tüm çalışanların meslek haklarını tescil ettikten sonra turizm diplomalıların sektöre kazandırılması yolunda çalışmalar yapmak, 

5- Turizm Öğretiminin sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması için projeler üretmek,

 
6- Bilimsel ve uygulamaya dayalı projelerde aranan ortak veya proje sahibi STK fonksiyonunu yerine getirmek,

7- Bilimsel çalışmaları (özellikle master ve doktora tezlerini) ve ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının projelerini finansman ve insan kaynağı ile desteklemek,

gibi faaliyetleri yapar.