misyonTİYADER’in misyonu;

Turizm sektöründe “ortak aklı” egemen kılarak, Türkiye’yi turist sayısında ve turizm gelirinde dünyada lider ülke yapmaktır.

Bu misyona giden yolda TİYADER;

1- Yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmaktadır,

2- “Türkiye Turizm Konseyi ve Turizm Meslekleri Yasası” taslağını ortak akıl ile şekillendirmek ve çıkartılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

3- Dünyanın, turizm sektörüne özgü ilk ve tek kariyer uygulaması olan “TİYADER KARİYER” cep telefonu uygulamsıyla üyelerin bulmalarını sağlar,

4- Sektörde çalışanların mesleki sicilini takip ederek turizm yatırımcılarının güvenilir bir insan kaynağı’na sahip olmasını sağlar, yatırımlara güven verir,

5- TİYADER, turizm öğrencilerine burs verir.

6- Bilimsel ve uygulamaya dayalı projelerde aranan ortak veya proje sahibi STK fonksiyonunu yerine getirir,

7- Bilimsel çalışmaları (özellikle master ve doktora tezlerini) ve ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının projelerini finansman ve insan kaynağı ile destekler.

8-  AB ülkelerinde de “Turizm Çalışanları Meslek Yasaları“nın çıkartılması için çalışır,