• Yönetim Kurulu: En az 3’ünün lisansüstü eğitim mezunu olduğu, diğerlerinin en az lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrenciler olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur.
  • Başkan ve Başkan Yardımcıları: En az yüksek lisans düzeyinde turizm eğitimi almış Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilirler.
  • Danışma Kurulu: Sektörde üst düzey yönetici olarak görev yapan önemli şahsiyetlerimiz ve turizm akademik dünyasındaki seçkin hocalarımızdan oluşturulacaktır.