Öğrenciler ve Mezunlar (Lise, Önlisans, Lisans, Lisansüstü Egitim)

TİYADER, üyelerinin CV’lerini toplayarak bir havuz oluşturmaktadır. TİYADER, böylece sektördeki işverenlerin stajer ve çalışan ararken temel başvuru kaynağı olacaktır.

 • Öğrenciliğim boyunca staj yapacak veya personel olarak çalışacak işletmeleri kolayca bulmak istiyorsam üye olmalıyım.

TİYADER Turizm Meslek Yasası’nın çıkartılması için çalışan bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Meslek yasamız çıktıktan sonra, turizm sektöründe sadece diploma sahibi olanların turizm meslek odasından belge alarak çalışabilmelerinin önü açık olacaktır.

 • Meslek yasamızın çıkartılması ve diplomalarımızın değersiz kâğıt parçaları olmaktan çıkartılıp, diploma hakkımızın korunmasını istiyorsam üye olmalıyım.
 • Turizm sektörü faaliyetleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, yapılan çalışmalardan haberdar olmak, kendi fikirlerimin dinlenmesini istiyorsam üye olmalıyım.

Turizm Sektöründe Çalışmakta Olanlar

 • Üyelere özel iş fırsatlarına ve kariyer olanaklarına ulaşmak istiyorsam üye olmalıyım ve bana özel üyelik sayfama özgeçmişimi bırakmalıyım.
 • Turizm çalışanları meslek yasası çıktığında meslek odalarında söz sahibi olmak istiyorsam üye olmalıyım.
 • Yaşadığım ve çalıştığım bölgedeki, ülkemdeki ve AB’deki turizm çalışanları ile ortak bir platformda bulunmak, sektördeki faaliyetleri, gelişmeleri takip etmek, yapılan çalışmalardan haberdar olmak, kendi fikirlerimin dinlenmesini istiyorsam üye olmalıyım.

Turizm Akademisyenleri ve Öğretmenleri

 • Bu milletin evladı benim de evladımdır. Yıllarca eğitim verdiğim evlatlarımıza, ailelerinin de katıldığı mezuniyet törenlerinde verdiğim diplomaların, hayatta onlara ne özellik kazandırdığını açıklayabilmek için, diploma hakkının korunmasına destek olmak için üye olmalıyım.
 • Kendi öz çocuklarımın, turizm diploması sahibi olduklarını düşünerek, onların diplomalarının haklarının ihlalinin önüne geçmek için gerekli olan turizm meslek yasasının çıkartılmasına destek olmak için üye olmalıyım.
 • Ulusal veya uluslararası kurumların proje desteklerinde, ortak veya proje sahibi olarak aranan, finansman ve insan kaynağı açısından değerlendirilebilecek bir Sivil Toplum Kuruluşu üyesi veya yöneticisi olmak için üye olmalıyım.
 • Okuluma, fakülteme her an finansman veya insan kaynağı desteği sunabilecek bir STK sahibi olabilmek için üye olmalıyım.
 • Sektör, akademik camia, öğrenci ve mezunların eğitimler, kurslar, danışmanlıklar ve projeler gibi bir çok sebeple bir araya gelmesini sağlayacak ve finansman ve insan kaynağı desteği sunacak bir STK üyesi veya yöneticisi olmak için üye olmalıyım.